logo HOT LINE
084(0)773.994.548

Paris Beach Resort

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Paris Beach Resort Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam.

Email : booking@phuquocparisbeach.vn

Mobile : 084(0)773.994.548

Website : http://phuquocparisbeach.vn/