logo HOT LINE
+84(0)2973.994.548

Pool

Hồ bơi phục vụ 4 mùa, độ sâu đáp ứng nhu cầu của người lớn và trẻ em

Other Gallery

Add : Paris Beach Resort Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam.

Email : booking@phuquocparisbeach.vn

Mobile : +84(0)2973.994.548

Website : http://phuquocparisbeach.vn/