logo HOT LINE
+84(0)2973.994.548

Bungalow cao cấp hướng vườn

Giá: 1.980.000 VNĐ

Địa chỉ : Paris Beach Resort Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam.

Email : booking@phuquocparisbeach.vn

Mobile : +84(0)2973.994.548

Website : http://phuquocparisbeach.vn/