logo HOT LINE
+84(0)2973.994.548

Phòng hội thảo

Chúng tôi có một phòng hội thảo, phòng họp với các thiết bị âm thanh và video có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.


 

Địa chỉ : Paris Beach Resort Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam.

Email : booking@phuquocparisbeach.vn

Mobile : +84(0)2973.994.548

Website : http://phuquocparisbeach.vn/