logo HOT LINE
084(0)773.994.548

Nhà hàng & Bar

Nhà hàng phục vụ nhiều đặc sản Phú Quốc và Việt Nam.

Địa chỉ : Paris Beach Resort Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam.

Email : booking@phuquocparisbeach.vn

Mobile : 084(0)773.994.548

Website : http://phuquocparisbeach.vn/